Hållbarhet är en allt viktigare faktor i dagens samhälle, eftersom vårt sätt att leva och arbeta påverkar både nuvarande och framtida generationer. För att uppnå en hållbar framtid måste vi ta hänsyn till de tre viktiga aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Hållbarhet går som en röd tråd genom hela vår verksamhet och vägs in i alla beslut vi tar.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar för oss om att långsiktigt bevara våra resurser. Det innebär att vi måste minska vår miljöpåverkan och skydda ekosystemens mångfald. Vi måste också ta hänsyn till klimatförändringarna och arbeta för att främja en hållbar användning av jordens resurser.

I vårt dagliga arbete innebär det bland annat att vi sopsorterar, använder miljöanpassade rengöringsmedel, har en avfallsplan och att vi har bytt ut hotellets lampor till LED. Vi har också alltid ett vegetariskt alternativ på lunchen och a la carten. Vi har även investerat i laddstolpar för elbilar.

Internt bedriver vi ett miljöarbete för att hela tiden bli bättre. Vi har en hållbarhetspolicy och en resepolicy för personalen som vi är noga med att efterleva.

Vi vill hjälpa människor att göra bättre och mer hållbara val för att minska klimatpåverkan och resursutnyttjandet, därför strävar vi alltid efter att arbeta med hela kretsloppet. En del i det är vår Green Key-certifiering som är en garant för att vi aktivt verkar för att minska miljöpåverkan genom tydliga åtgärder. Läs mer om Green Key här.

Social hållbarhet

Det finns många aspekter av social hållbarhet, men för oss på Hotell Högland handlar det främst om att vara en bra arbetsgivare och att våra medarbetare ska trivas och må bra.

Vi har en viktig roll i att skapa arbetstillfällen och hos oss har många lokala ungdomar sitt allra första jobb. Det ger dem en möjlighet att få kunskap och kompetens för att senare ta sig vidare ut på arbetsmarknaden.

Som en stor hotellaktör i Nässjö har vi en viktig uppgift i att bidra till att skapa en levande småstad där invånarna trivs och har en hög livskvalitet.

Ekonomisk hållbarhet

För oss handlar ekonomisk hållbarhet om att inte slösa med resurser. Vi strävar alltid efter att göra samlade inköp och att planera noga för att minska avfall och svinn.

Ekonomisk hållbarhet handlar för oss också om att verka för en lokal ekonomisk tillväxt. Det gör vi bland annat genom att vi skapar arbetstillfällen och anställer lokal arbetskraft. Genom att erbjuda en plats för besökare att stanna och/eller konferera bidrar vi till att stimulera den lokala ekonomin när butiker, affärer, turistmål och verksamheter runtomkring får fler besök vilket gynnar en hållbar tillväxt för hela staden. När våra gäster får se vad Nässjö har att erbjuda så kommer de snart tillbaka!

Generation Waste