Vi har ett antal uppsättningar av utrustning för de digitala konferenserna. Utrustningarna kan även kombineras för den mest optimala lösningen.

Vi har satt ihop ett antal standardpaket som vi har sett fungerat bra.

Telefonkonferensen

Här är det en mindre grupp som träffas i en konferenslokal och behovet är att den eller de som är uppkopplade inte behöver video.
Där använder vi oss av en konferenshögtalare/mikrofon som kopplas till er smartphone via Bluetooth. Då kan deltagarna konferera enkelt både på plats och på distans.

Mötesgruppen

I det här fallet är det en grupp personer som träffas i en konferenslokal och man vill kunna konferera med ljud och bild till en eller flera deltagare online.
I detta fallet kopplar vi in er PC till den befintliga LDC projektorn. Sätter upp en webbkamera så att de uppkopplade ser deltagarna, och kopplar in en konferenshögtalare/mikrofon till samma PC för ljudet.
Alla deltagarna ser och hör varandra.
PC:n som är uppkopplad till LCD projektorn kan även visa dokument och Power Points via delningsfunktioner i Teams, Zoom mm. Då kan deltagarna på distans även se samma dokument och Power Points.

Föreläsningen / utbildningen

Är det en utbildning som sker på plats i konferenslokalen med en liten mindre grupp och ett antal personer online går det att bygga på ovan lösning med en PC och en bildskärm.
Föreläsaren kopplar sin PC till LCD projektorn på plats och delar sin skärm/Power Point i Teams, Zoom mm. På denna skärm visas enbart presentationen.
En webbkamera riktas i detta fallet på föreläsaren/utbildaren och konferenshögtalare/mikrofon placeras i närheten av denna personen.
Ytterligare en PC kopplas in till en bildskärm som kan placeras så att föreläsaren kan se denna och deltagarna som är på distans. På denna PC används inget ljud eller kamera.
Vi har PC för utlåning och vet ni att ni behöver en är det bra om ni säger till vid bokningen då det är ett begränsat antal.

Den större föreläsningen / utbildningen

Här är det en större grupp av personer som kommer att deltaga på plats i konferenslokalen och ett antal på distans.
I våra stora konferenslokaler finns det möjlighet att använda handmicar och myggor till både ljudanläggningen på plats och den digitala konferensen. Då kopplar vi in denna via en USB sladd till den PC:n som visar föreläsningen. Och en webbkamera kopplas in och riktas mot föreläsaren / utbildaren.
Denna uppställning kan även kompletteras med en PC och bildskärm så att föreläsaren/utbildaren kan se deltagarna på distans.
Denna lösning kan också med fördel användas istället för en mindre grupp då ljudet från föreläsaren/utbildaren blir bättre med mygga som skärmar av ljud från deltagarna i lokalen.

Bokning

Alla ovan lösningar ingår i våra konferenspaket och det är bra om ni beställer den lösningen ni önskar använda vid bokningen.

Producerad konferens och möte

Vi kan också erbjuda produktioner med flera kameror och mer avancerad ljudanläggning. Fråga oss om ni är intresserade så tar vi fram en offert på en sådan produktion.